CTCP Chứng khoán Phú Hưng bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 9/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 835/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Phú Hưng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, CTCP Chứng khoán Phú Hưng bị phạt tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)