CTCP chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 27/6/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán được chấp thuận.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2018.

(PV)