CTCP Đầu tư Apax Holdings sẽ bán đấu giá 7,5 triệu cổ phần ra công chúng

(eFinance Online) -Ngày 21/7 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Apax Holdings sẽ chào bán 7,5 triệu cổ phần ra công chúng với mức giá khởi điểm 20.000 đồng/cổ phần. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC) tiền thân là CTCP Đầu tư VN Benchmark, được thành lập từ năm 2012 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Sau 4 lần tăng vốn điều lệ, năm 2016, IBC chính thức trở thành công ty đại chúng, đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM với vốn điều lệ hơn 313 tỷ đồng, trong đó CTCP tập đoàn giáo dục Egroup nắm giữ 79,87% vốn điều lệ.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của IBC là đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, may, xây dựng, tin học; kinh doanh thương mại hạt nhựa, thiết bị y tế, gỗ nhập khẩu; và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của IBC năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

894,2

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

91,8

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

10,3

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

13,33

Cổ tức (%)

10

Nguồn: IBC

Dự kiến, hơn 37,5 triệu cổ phần của công ty sẽ được chào bán ra công chúng, tương ứng với tổng giá trị chào bán 375,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 30 triệu cổ phần được chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000đ/cổ phần. 7,5 triệu cổ phần được chào bán công khai cho nhà đầu tư thông qua đấu giá tại HNX.

Trước đó, công ty IBC đã dự kiến đấu giá 7,5 triệu cổ phần này tại HNX vào ngày 26/5/2017 cũng với giá khởi điểm 20.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên buổi đấu giá đã bị tạm dừng và thời gian tổ chức phiên đấu giá mới sẽ là ngày 21/7/2017.

(T.H)