CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 27/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, trong năm 2017, Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam cho Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương (là người có liên quan đối với ông Vũ Thế Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty) vay 39 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2018.