CTCP Giầy Thăng Long bị phạt 40 triệu đồng

Ngày 23/1/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Giầy Thăng Long.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBCKNN quyết định phạt công ty này 40 triệu đồng theo quy định do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)