CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long bị phạt 185 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 11/8/2016, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 836/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Công ty này bị UBCKNN phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 23/6/2014 thông qua việc đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Phương Trung, Nghị quyết HĐQT số 01/2015/NQ-HĐQT/KHL ngày 20/01/2015 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2015).

Phạt tiền 100 triệu đồng vì báo cáo có nội dung không chính xác.

Ngày 16/10/2014, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long có văn bản số 72/KHL-CV gửi UBCKNN báo cáo chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ngày 10/6/2014 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2014 thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Công ty đã đền bù 9 tỷ đồng (đã đền bù 100%) cho dân cư Dự án khai thác mỏ đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (tổng diện tích khai thác 13,9 ha, đền bù giai đoạn 1). Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của UBCKNN, đến ngày 22/7/2016 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long vẫn chưa hoàn thành việc đền bù cho dân cư như đã báo cáo UBCKNN tại văn bản số 72/KHL-CV ngày 16/10/2014).

Tổng mức phạt cho 2 hành vi vi phạm trên là 185 triệu đồng.

Các mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 34 và Điểm b, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)