CTCP Môi trường đô thị Nha Trang bị phạt 7.500.000 đồng

Ngày 28/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Môi trường đô thị Nha Trang.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, CTCP Môi trường đô thị Nha Trang bị phạt 7.500.000 đồng (Bẩy triệu năm trăm nghìn đồng) do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)