CTCP Thiết bị điện bị phạt 20 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn

Ngày 17/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 20 triệu đồng theo quy định do báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4 năm 2012 của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo thường niên năm 2012; BCTC quý 2, quý 3 năm 2013 hợp nhất; BCTC quý 4 năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo thường niên năm 2013; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; BCTC năm 2012 hợp nhất đã được kiểm toán; BCTC năm 2013 hợp nhất đã được kiểm toán; BCTC quý 1 năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất; BCTC quý 2 năm 2013 của công ty mẹ; BCTC bán niên năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)