CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 810 bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 05/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 810.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 810 bị UBCKNN phạt tiền 30 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Mức phạt này được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)