Đấu giá hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản

Ngày 09/5/2014 tới đây, Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội. Số lượng cổ phần chào bán là 1.403.200 cổ phần với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Công ty Vận tải và Chế biên Lâm sản được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Xí nghiệp Vận tải và Xí nghiệp Vận tải và Chế biến Lâm sản thuộc Công ty Giấy Bãi Bằng. Là một trong những công ty con của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định.

Trong sản xuất kinh doanh, Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản tập trung vào hoạt động chính gồm kinh doanh vận tải, sửa chữa cơ khí và bán lâm sản (giấy, dăm gỗ),… Trong đó, năm 2011 và năm 2012, hai dịch vụ này đem lại doanh thu chính cho Công ty với tỷ trọng xấp xỉ 41%-47%. Đến năm 2013, hoạt động bán lâm sản trở thành hoạt động chính, chiếm 71,24% tỷ trọng tổng doanh thu do Công ty chuyển hướng sang lĩnh vực gia công giấy cho Tông Công ty, tập trung sản xuất chế biến dăm gỗ. Về lợi thế kinh doanh, Công ty có địa bàn hoạt động tại tỉnh Phú Thọ, là vùng nguyên liệu gỗ lớn và có nguồn gốc tốt của cả nước, ngoài ra các tỉnh lân cận như Yên Bái, Tuyên Quang cũng sở hữu diện tích rừng lớn, có sự thuận tiện trong việc thu mua, chế biến gỗ và vận chuyển đến khách hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ gỗ dăm của thế giới ngày càng lớn, xuất phát từ nhiều ngành như xây dựng, trang trí nội thất, giấy, phụ gia sản xuất, năng lượng tái sinh, do vậy, đầu ra về các sản phẩm này là tương đối ổn định trong ngắn hạn.

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 8 triệu đồng và tỷ lệ ROE đạt 0,06%; đến năm 2012 lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE không được khả quan với số lợi nhuận lỗ 439,4 triệu đồng; năm 2013 có sự phục hồi về kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 triệu đồng và tỷ lệ ROE đạt 0,07%.

Tại thời điểm 01/10/2013, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là hơn 14,81 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản là 14,81 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần là 1.481.000 cổ phần. Trong đó, Công ty sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 1.43.200 cổ phần (tương đương với 94,7% vốn điều lệ sau cổ phần hóa).

(PV)