Đấu giá hơn 30 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV DAP

Ngày 31/10 tới đây, Công ty TNHH MTV DAP - VINACHEM (DAP) sẽ thực hiện đấu giá bán hơn 30 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (tương ứng 20,68% vốn điều lệ của công ty cổ phần) qua Sở GDCK Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

DAP được thành lập năm 2008 do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, có trụ sở tại Khu Kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng.

Hoạt động chính của công ty là sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chất vô cơ và điện. Trong giai đoạn đầu, công ty chỉ tập trung sản xuất và kinh doanh phân bón DAP, do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón DAP chiếm tỷ trọng trên 99% doanh thu và lợi nhuận của công ty. Từ năm 2013, công ty bắt đầu kinh doanh các mặt hàng hóa chất như axit sulfuric, axit  photphoric, hợp chất ni tơ, điện năng...

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2011, 2012 có mức lợi nhuận sau thuế rất cao, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tương ứng 37,04% và 27,1%. Năm 2013, doanh thu của công ty giảm 35%, lợi nhuận sau thuế giảm 75,49% so với doanh thu và lợi nhuận năm 2012, ROE đạt 0,03%.

Theo phương án cổ phần hóa, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DAP ngày 1/1/2014 là 1.461.099.160.706 đồng, sau cổ phần hóa, Nhà nước dự kiến nắm giữ 64% cổ phần tại DAP.

(P.An)