Dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong lĩnh vực chứng khoán chiếm hơn 80%

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết tính đến hết tháng 3/2019, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của Ủy ban 165 thủ tục, hầu hết các TTHC đã triển khai thành dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); trong đó số TTHC đã triển khai thành DVCTT mức 2 là 32, số TTHC đã triển khai thành DVCTT mức 3 là 120, số TTHC đã triển khai thành DVCTT mức 4 là 13. Số lượng DVCTT mức 3 và 4 chiếm tỷ lệ 80,61%. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hàng năm, các TTHC được kiểm tra, rà soát để thực hiện đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp quản lý. Hệ thống DVCTT triển khai nhằm giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân, do đó làm giảm thời gian và công sức của tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ hành chính công. Đồng thời, DVCTT làm tăng tính minh bạch của các đơn vị tham gia giải quyết TTHC, theo đó thông tin về trạng thái xử lý của từng hồ sơ được công khai cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ biết và theo dõi. Bên cạnh đó, DVCTT tăng khả năng giám sát để kiểm tra được tình trạng xử lý của các hồ sơ có trên hệ thống, làm tăng tính trách nhiệm của các đơn vị tham gia giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà DVCTT đem lại cho người dân và doanh nghiệp, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hầu hết các TTHC đã triển khai thành DVCTT mức độ 3 là những TTHC có các biểu mẫu chứa nhiều trường thông tin và tương đối lớn; do đó việc cung cấp dưới dạng biểu mẫu điễn tử tương tác đối với các biểu mẫu này sẽ gây cản trở và khó khăn cho cả người dùng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị có hướng dẫn cụ thể trong triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp DVCTT và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai DVCTT mức độ 3, 4.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có thói quen gửi hồ sơ bản cứng đến các cơ quan nhà nước để giải quyết các TTHC, do đó, gần như không có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên hệ thống DVCTT, điều này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng hệ thống DVCTT tại đơn vị. 

Phúc Thanh