Điều chỉnh biên độ dao động giá chứng khoán tại HNX lên ± 15%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, cơ quan này đã chấp thuận đề nghị của SGDCK Hà Nội (HNX) điều chỉnh biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký giao dịch (Upcom) tại HNX.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, HNX được điều chỉnh biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở từ ± 10% lên ± 15%.

Thời gian áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/07/2015.

UBCKNN giao HNX chịu trách nhiệm ban hành các Quyết định về điều chỉnh biên độ dao động giá, công bố thông tin ra thị trường để các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

(PV)