Đình chỉ hoạt động Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBCK, đình chỉ hoạt động đối với Công ty Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt do Công ty này không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, trong thời gian bị đình chỉ hoạt động (từ ngày 17/5/2013 đến ngày 17/11/2013), Công ty Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt không được huy động vốn lập quỹ mới, không được ký mới các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, ký kéo dài các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư hết hoặc đang còn hiệu lực trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, Công ty phải có trách nhiệm khắc phục vi phạm theo pháp luật về chứng khoán, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính, công nợ theo yêu cầu và theo quyết định của cơ quan chức năng.

(KD)