Đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ký ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBCK, đình chỉ toàn bộ các hoạt động của CTCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Chứng khoán.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị đình chỉ toàn bộ các hoạt động từ ngày 29/05/2014 đến ngày 29/11/2014.

Trong thời gian bị đình chỉ, CTCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán; không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của khách hành (nếu có); có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của UBCKNN...

(PV)