Đình chỉ tư cách kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBCK, đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Nguyễn Ngọc Tỉnh (chứng chỉ kiểm toán số 0132/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0132-2013-016-1) và kiểm toán viên Nguyễn Thị Gấm (chứng chỉ kiểm toán viên số 1082/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1082-2013-016-1) kể từ ngày 7/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

UBCKNN cho biết, Quyết định trên được căn cứ theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

(PV)