Được phép sử dụng tài khoản môi giới tổng để đặt lệnh mua/ bán cùng một loại CK

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Công văn số 1620/UBCK-PTTT, hướng dẫn giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trên tài khoản môi giới tổng (tài khoản của NĐTNN mở tại Công ty chứng khoáng (CTCK) của nước ngoài mua, bán chứng khoán trên Sở GDCK tại Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, CTCK nước ngoài được phép sử dụng tài khoản môi giới tổng (tài khoản môi giới đại diện cho các NĐTNN) mở tại CTCK ở Việt Nam, để vừa đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng phiên khớp lệnh (định kỳ hoặc liên tục), nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lệnh mua và bán chứng khoán không phải cùng một NĐTNN. Trường hợp giao dịch ngược chiều, NĐTNN chỉ được thực hiện nếu lệnh giao dịch trước đó đã được khớp hoặc hủy bỏ.

CTCK nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng tại CTCK ở Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch của NĐTNN trong tài khoản môi giới tổng và phải báo cáo cho CTCK ở Việt Nam (nơi mở tài khoản giao dịch môi giới tổng) về giao dịch của NĐTNN.

CTCK tại Việt Nam nơi CTCK nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch trên tài khoản môi giới tổng để đảm bảo tuân thủ quy định một nhà đầu tư không được phép thực hiện đồng thời giao dịch cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán...

(PV)