FIX 4.4: Chuẩn kết nối trên thị trường chứng khoán phái sinh

(eFinance Online) - Sở GDCK Hà Nội đã công bố tài liệu đặc tả giao thức và message kết nối trên thị trường chứng khoán phái sinh tới các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại có nguyện vọng tham gia thị trường thông qua diễn đàn (forum) trao đổi thông tin thành viên HNX. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, chuẩn kết nối trên thị trường chứng khoán phái sinh sẽ là chuẩn FIX, phiên bản 4.4. Đây là một trong số các chuẩn kết nối phổ biến cho giao dịch trên thị trường chứng khoán, được sử dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay.

Việc sử dụng chuẩn kết nối FIX 4.4 đã được Sở GDCKHN triển khai áp dụng từ năm 2010 nên cũng sẽ giúp các công ty chứng khoán thành viên tiết kiệm chi phí đầu tư do có thể tận dụng được từ hệ thống hiện tại.

Theo kế hoạch, các thành viên sẽ bắt đầu kiểm thử hệ thống với Sở GDCK Hà Nội từ tháng 9 đến tháng 10.

(PT)