Gần 2 triệu cổ phần Mitraco đấu giá thành công tại HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO), đây là một nội dung quan trọng trong phương án cổ phần hóa MITRACO đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2013.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Theo phương án này, vốn điều lệ dự kiến của MITRACO sau cổ phần hóa là 1.320 tỷ đồng, trong đó ngoài 83% vốn điều lệ do Nhà nước tiếp tục nắm giữ thì MITRACO sẽ thực hiện: Bán đấu giá công khai 5.612.900 cổ phần (chiếm 4,25% vốn điều lệ dự kiến) cho các nhà đầu tư bên ngoài với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần; bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược 15.840.000 cổ phần (chiếm 12% vốn điều lệ dự kiến); bán cho người lao động 987.100 cổ phần (chiếm 0,75% vốn điều lệ dự kiến).

Kết thúc thời hạn đăng ký có 765 nhà đầu tư (toàn bộ là cá nhân) đã đăng ký tham gia mua cổ phần với tổng khối lượng đăng ký mua là 1.940.800 cổ phần (chiếm 34,57% số cổ phần chào bán đấu giá). Kết quả toàn bộ các nhà đầu tư này đều trúng đấu giá với giá đấu bình quân 10.000 đồng/cổ phần.

Mitraco là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số 61/2003/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty có 30 đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, trong đó có 25 công ty, xí nghiệp trực thuộc, 5 công ty liên doanh liên kết.

Mitraco là đơn vị hoạt động đa ngành, trong đó ngành công nghiệp khai thác, chế biến sâu các sản phẩm khoáng sản, công nghiệp sản xuất chế biến vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác cảng là những lĩnh vực mũi nhọn chính của tổng công ty. Công ty hiện đang sở hữu các công nghệ chế biến sản phẩm Ilmenite, rutitle, zircon đạt trình độ cao của khu vực và sở hữu cảng biển quan trọng tại Khu công nghiệp Vũng Áng - một cảng nước sâu lớn của Việt Nam.

Hiện tại đơn vị là doanh nghiệp có quy mô và tổ chức lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh và là một trong những doanh nghiệp lớn ở miền Trung, đang trên đà phát triển hướng tới thành lập tập đoàn kinh tế đa ngành vững mạnh.

(Phương An)