Giải thưởng Quản trị Công ty tốt nhất khu vực ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 14/11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa cho biết, Sở đã nhận được thông báo từ Dự án Đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN về kết quả đánh giá của năm 2015. Theo đó, năm 2015, có 55 công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được tiến hành đánh giá (50 công ty niêm yết trên HOSE và 5 công ty niêm yết trên HNX).

Diễn đàn Quản trị Công ty hướng tới hội nhập ASEAN do HOSE tổ chức.Diễn đàn Quản trị Công ty hướng tới hội nhập ASEAN do HOSE tổ chức.

Theo kết quả đánh giá này, năm 2015, 3 công ty niêm yết có điểm Quản trị Công ty đứng đầu Việt Nam là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (DPM) và 2 công ty niêm yết có điểm Quản trị Công ty cải thiện qua 3 năm đánh giá là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).

Việc đánh giá tình hình thực thi quản trị công ty ở mỗi doanh nghiệp được thực hiện dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi cho công chúng như báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử công ty, các thông báo dành cho cổ đông, các biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên.

Trước khi bắt đầu đánh giá, các tổ chức đánh giá xếp hạng của các nước đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận về từng khoản mục trong thẻ điểm nhằm đảm bảo sự rõ ràng của từng câu hỏi và hướng dẫn đánh giá. Do đó, với những thành tựu mà 5 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đạt được đã chứng minh việc ngày càng có nhiều công ty niêm yết đang tích cực chú trọng và cải thiện các vấn đề về công bố thông tin, nhằm mang đến những lợi ích lâu dài không chỉ cho các nhà đầu tư, cho chính doanh nghiệp mà cho cả Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, buổi lễ vinh danh và trao giải Quản trị Công ty khu vực ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 14/11/2015 tại Manila, Philippines. Đây cũng là thời điểm trùng với cuộc họp cấp cao các nguyên thủ quốc gia các nước thuộc khối cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC), do đó, sự kiện Trao giải được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều tổ chức kinh doanh, đầu tư quốc tế...

Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN

Trong bối cảnh hội nhập của cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC), các nước trong khu vực ASEAN đã có nhiều nỗ lực nhằm rút ngắn khoảng cách về môi trường đầu tư và thương mại. Quản trị công ty là một trong các lĩnh vực được quan tâm nhằm nâng cao năng lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp khu vực ASEAN. Dự án đánh giá Quản trị công ty của ASEAN (ASEAN Scorecard project - ACGS) do Diễn đàn thị trường Tài chính khu vực ASEAN (ACMF) thực hiện trong suốt bốn năm từ năm 2012 đến nay luôn được các quốc gia trong khu vực quan tâm và đánh giá cao. Bên cạnh đó, thẻ điểm được kỳ vọng sẽ nâng cao các chuẩn mực về quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trong khu vực ASEAN và giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về các doanh nghiệp này.

Qua bốn năm đánh giá (2012 - 2015), các kết quả xếp hạng trong từng quốc gia đã được công bố trong các báo cáo của khu vực về quản trị công ty. Đây là cơ hội quảng bá rất tốt hình ảnh của doanh nghiệp ra cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, giúp doanh nghiệp được các tổ chức đầu tư biết đến nhiều hơn. Tại Việt Nam, đã có nhiều hội nghị, hội thảo về chương trình này nhằm công bố kết quả đánh giá và truyền thông đến doanh nghiệp về các lợi ích của việc nâng cao Quản trị công ty nói chung và nâng cao năng lực cạnh tranh vốn của công ty niêm yết Việt Nam trong khu vực ASEAN nói riêng.

Với những ý nghĩa quan trọng, các công ty niêm yết cần tận dụng cơ hội của chương trình Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, thông qua việc tích cực, chủ động công bố các tài liệu cổ đông bằng tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của công ty nhằm cải thiện mức độ minh bạch, hướng đến các chuẩn mực quốc tế được thị trường nhà đầu tư kỳ vọng. 

(GK)