Giao dịch "chui", CTCP Đầu tư Thành Thành Công bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 5/2/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng theo quy định do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 3.454.046 cổ phiếu CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã chứng khoán: SEC) vào ngày 13/11/2014.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)