Giao dịch "chui", một cá nhân bị phạt 12.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 31/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 279 /QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đỗ Thị Minh.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, bà này bị UBCKNN phạt tiền 12.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn quy định khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 12/05/2016 bà Đỗ Thị Minh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (mã chứng khoán: VC2) đã mua 13.000 cổ phiếu VC2, tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 830.000 cổ phiếu VC2 lên 843.000 cổ phiếu VC2, dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% (tăng tỷ lệ từ 6,91% lên 7,01%) nhưng đến ngày 29/06/2016 bà Minh mới thực hiện báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi trên.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)