Giao dịch "chui", một cá nhân bị phạt 20 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 07/08/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Văn Lãnh (địa chỉ: Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông này bị UBCKNN phạt 20 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Võ Văn Lãnh là người có liên quan của bà Võ Thị Cẩm Hường - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An, mã chứng khoán: DHA đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch mua 23.000 cổ phiếu DHA vào ngày 22/01/2018.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2018.

(PV)