Giao dịch "chui", một cá nhân bị phạt 35 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 22/08/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trương Thị Chinh (địa chỉ: tổ 19 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, bà Trương Thị Chinh bị UBCKNN phạt tiền 35 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Trước đó, bà Trương Thị Chinh, người liên quan với ông Nguyễn Mạnh Quân - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản FECON, mã chứng khoán FCM mua 20.300 cổ phiếu FCM vào ngày 25/01/2016 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)