Giao dịch "chui", một cá nhân bị phạt 42.500.000 đồng

Ngày 9/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Trung, địa chỉ 137/16 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Quang Trung bị UBCKNN phạt tiền 42.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch (giao dịch mua 119.500 cổ phiếu DLR vào ngày 29/5/2015 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)