Giao dịch "chui", một cá nhân bị phạt 62.500.000 đồng

Ngày 19/1/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Đức (địa chỉ: Tổ 23 Phường Định Công, Hà Nội).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Trịnh Văn Đức bị UBCKNN phạt 62.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

Cụ thể, ngày 8/10/2015, ông Trịnh Văn Đức - chủ tài khoản số 058C088386 mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thực hiện giao dịch mua 5.900 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly - Mã chứng khoán: SDY, dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch là 227.900 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,06% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SDY và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly. Tuy nhiên, ông Đức đã không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)