Giao dịch "chui", một cá nhân bị UBCKNN phạt tiền 35 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 11/8/2016, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (địa chỉ: Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An).
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn bị UBCKNN phạt tiền 35 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuấn, người có liên quan với bà Nguyễn Thị Trang - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nafoods Group, mã chứng khoán NAF, mua 18.190 cổ phiếu NAF và bán 18.190 cổ phiếu NAF từ ngày 22/2/2016 đến ngày 16/3/2016 nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, SGDCK Tp. HCM trước khi thực hiện giao dịch.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)