Giao dịch "chui", Trưởng Ban Kiểm soát NAF bị phạt 35 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 10/6/2016, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đặng Thị Loan (địa chỉ: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, bà Đặng Thị Loan bị phạt tiền 35 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, bà Đặng Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nafoods Group, mã chứng khoán NAF, mua 50.450 cổ phiếu NAF và bán 50.450 cổ phiếu NAF từ ngày 18/2/2016 đến ngày 15/3/2016 nhưng không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)