Giao dịch "chui", Ủy viên Hội đồng quản trị STV bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 6/1/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Ninh Quốc Cường (địa chỉ: Số 44, Tập thể Viện thiết kế, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội).
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Ninh Quốc Cường bị UBCKNN phạt 35 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ngày 16/9/2015, ông Ninh Quốc Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, mã chứng khoán STV đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu STV nhưng báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch nêu trên.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)