Giao dịch không báo cáo, Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 85 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 10/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch.

Trước đó, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức có liên quan đến Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán HNG, không thực hiện báo cáo kết quả giao dịch bán 14.202.500 cổ phiếu HNG từ ngày 15/2/2016 đến ngày 19/2/2016.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)