Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt 17.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 26/9/2018, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vinh.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, bà này bị UBCKNN phạt 17.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, người liên quan đến ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SAC) đăng ký bán 37.000 cổ phiếu SAC từ ngày 11/10/2017 đến ngày 09/11/2017 (khớp lệnh 0 cổ phiếu) nhưng đến ngày 15/11/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của bà.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2018.

(PV)