Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt 25 triệu đồng

Ngày 09/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Ngọc Hồ (địa chỉ liên lạc: C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Đặng Ngọc Hồ bị UBCKNN phạt 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn quy định cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 12/8/2015, ông Đặng Ngọc Hồ - chủ tài khoản số 057C005758 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam đã mua 100.000 cổ phiếu SPM của Công ty cổ phần S.P.M làm tăng khối lượng nắm giữ từ 1.294.380 cổ phiếu SPM lên 1.394.380 cổ phiếu SPM, tăng từ 9,4% lên 10,13%; ngày 17/8/2015, ông Đặng Ngọc Hồ bán 100.000 cổ phiếu SPM làm giảm khối lượng nắm giữ từ 1.394.380 cổ phiếu SPM xuống 1.294.380 cổ phiếu SPM, giảm từ 10,13% xuống 9,4%. Tuy nhiên, đến ngày 03/9/2015, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 1% của ông Đặng Ngọc Hồ.

UBCKNN cho biết, mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)