Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt 30 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 21/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hồ Đăng Khánh Ngân (địa chỉ: C3/10A đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, bà Hồ Đăng Khánh Ngân bị UBCKNN phạt 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Hồ Đăng Khánh Ngân là người có liên quan của ông Hồ Quốc Việt - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP) đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch trước khi thực hiện giao dịch mua và bán 30.780 cổ phiếu CHP từ ngày 01/02/2018 đến ngày 09/02/2018.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)