Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt 31.250.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 28/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đình Trung (địa chỉ: Số 31B ngõ 218 phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, UBCKNN phạt ông này 31.250.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ông Phạm Đình Trung đã thực hiện giao dịch mua 257.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Softech (mã chứng khoán: SFT), dẫn đến số lượng cổ phiếu SFT tăng từ 91.502 cổ phiếu lên 349.002 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,05% lên 11,63% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Softech. Tuy nhiên, ông Phạm Đình Trung đã báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Softech.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)