Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt 62.500.000 đồng

Ngày 14/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Hậu (địa chỉ liên lạc: Đội 6, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hậu bị phạt tiền 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 27 và Điểm b Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hậu, chủ tài khoản số 040C051188 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương đã trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9, mã chứng khoán: VE9 sau khi mua 473.100 cổ phiếu VE9 vào ngày 03/6/2015 nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 6,03% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 nhưng không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)