Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt hơn 90 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 31/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Bình - chủ tài khoản số 090C102568 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, phạt tiền 62.500.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không báo cáo về sở hữu theo quy định cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán.

Phạt tiền 30.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Bình đã thực hiện giao dịch mua 8.285.100 cổ phiếu và bán 8.262.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã chứng khoán: HDA) từ ngày 30/6/2015 đến ngày 30/11/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HDA liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu thay đổi và vượt quá các ngưỡng 1%). Tuy nhiên, ông Bình đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2018.

(PV)