Giao dịch không báo cáo, thành viên HĐQT BMC bị phạt 35 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 17/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hà Văn Cường (địa chỉ: KV6P.Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, ông Hà Văn Cường bị UBCKNN phạt tiền 35 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Hà Văn Cường - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, mã chứng khoán BMC, đã bán 10.000 cổ phiếu BMC vào ngày 22/3/2016. Tuy nhiên, đến ngày 20/4/2016, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch nêu trên của ông Hà Văn Cường.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 27 và Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)