Giao dịch trái phiếu Chính phủ thứ cấp đạt hơn 47,4 nghìn tỷ đồng

Hoạt động đấu thầu tại SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Tháng 8, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 7 phiên đấu thầu, huy động được 22.035 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 81%).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 300 tỷ đồng, UBND Tp.Hà Nội huy động được 2.220 tỷ đồng. So với tháng 7, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 8 giảm 5%.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,08%/năm, 3 năm trong khoảng 5,42-6,00%/năm, 5 năm trong khoảng 6,37 - 7,26%/năm, 10 năm là 7,80 - 8,00%/năm. So với tháng 7, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,17%/năm, 3 năm giảm 0,26%/năm, 5 năm giảm 0,31%/năm và 10 năm giảm 0,68%/năm.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 8, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 447 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 47,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 3 năm, 2 năm, 5 năm và 12 tháng.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 260 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 26,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) theo phương thức outright đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6,8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 6,0 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 575 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 97 tỷ đồng.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 8, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 480 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 9,5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 898 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán TPKB của NĐTNN theo phương thức outright đạt hơn 114 tỷ đồng. Không có giá trị giao dịch TPKB của NĐTNN theo phương thức repos.

(PV)