Giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt gần 690 nghìn tỷ đồng

Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu chính phủ do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức chiều ngày 11/10 đã tập trung đánh giá hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) 4 năm, định hướng triển khai kế hoạch phát triển hệ thống và sản phẩm mới cho năm 2014; thảo luận các vấn đề liên quan đến vận hành, phát triển thị trường TPCP giữa cơ quan quản lý và các tổ chức, thành viên thị trường.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV.Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Trải qua 4 năm hoạt động, mặc dù thời gian chưa nhiều, nhưng thị trường TPCP đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về thể chế, khuôn khổ pháp lý, quy mô thị trường và hạ tầng kỹ thuật. Quy mô phát hành của toàn thị trường liên tục tăng; tổng khối lượng trúng thầu tính đến cuối tháng 9/2013 là hơn 421 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ đấu thầu thành công tăng dần qua các năm từ 32% năm 2010, lên 52% năm 2012, và 9 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ này là 53%. Quy mô giao dịch trên thị trường đạt gần 690 nghìn tỷ đồng, phiên cao nhất đạt trên 2.000 tỷ đồng/phiên. Đặc biệt khi đưa hệ thống mới vào hoạt động, quy mô giao dịch tăng đột biến, vượt hơn 212,2 tỷ đồng năm 2012, đến 293,6 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2013, tương đương 1.700 tỷ đồng/phiên, gấp 4,5 lần so với thời điểm 2010.

Tại hội nghị lần này, HNX giới thiệu về kế hoạch xây dựng chỉ số trái phiếu chính phủ (Bond index). Trước mắt, trái phiếu KBNN được lựa chọn để hình thành hệ thống chỉ số trái phiếu đầu tiên vì đây là loại hàng hóa có độ rủi ro thấp nhất và là loại hàng hóa cơ sở  để nhà đầu tư tham chiếu để tiến hành định giá các loại trái phiếu khác trên thị trường. Tiếp theo bộ chỉ số trái phiếu kho bạc, dự kiến trong thời gian tới HNX sẽ tiếp tục phát triển các bộ chỉ số trái phiếu khác như trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chỉ số trái phiếu chuẩn, chỉ số trái phiếu thanh khoản…

Hội nghị cũng thống nhất với kế hoạch phát triển hệ thống năm 2014, bao gồm: nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin trái phiếu hiện đại theo hướng hình thành cổng thông tin tổng thể về thị trường trái phiếu; nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai đối với các sản phẩm, công cụ giao dịch mới When – issued, bộ sản phẩm Repo.

(Nhã Tường)