Hai Công ty quản lý quỹ bị phạt 370 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments và Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt số tiền 125 triệu đồng do Công ty này cho tổ chức là người có liên quan vay vốn.

Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam bị phạt tổng cộng 245 triệu đồng, trong đó phạt số tiền 85 triệu đồng do Công ty hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép, phạt 60 triệu đồng do Công ty báo cáo có nội dung sai lệch và phạt tiền 100 triệu đồng do Công ty vi phạm quy định về việc giao vốn của Công ty cho các cá nhân là người có liên quan quản lý.

Ngoài mức phạt tiền, Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam còn bị UBCKNN đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 60 ngày...

(KD)