Hàn Quốc hỗ trợ HNX phát triển thị trường trái phiếu

Nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu, với sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, Bộ Chiến lược và tài chính Hàn Quốc đã quyết định cho triển khai dự án nhằm thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam (dự án tư vấn KSP), trong đó cơ quan phối hợp chính là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Mục tiêu của dự án là các đợt tìm hiểu, tư vấn để phát triển hệ thống giao dịch, hệ thống thông tin, hệ thống bù trừ và thanh toán đối với cả thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp trên những nguyên tắc chuẩn Quốc tế.

Dự án tư vấn KSP được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: thu thập, chia sẻ  thông tin tại Việt Nam; giai đoạn 2: đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam tại Hàn Quốc; giai đoạn 3: đề suất kinh nghiệm cho VN.

Để triển khai giai đoạn 1, HNX đã cùng với Tổ chuyên gia tư vấn KSP tổ chức hội thảo mang tên: “Kinh nghiệm phát triển và hiện trạng cơ sở hạ tầng thị trường trái phiếu tại Hàn Quốc”. Hội thảo có sự tham gia của các đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, chuyên gia KSP, HNX và các thành viên thị trường TPCP.

Tại hội thảo các chuyên gia KSP đã chia sẻ thông tin, giới thiệu về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển thị trường trái phiếu với các chủ đề: khuôn khổ pháp lý, quy trình giao dịch và thanh toán bù trừ, hệ thống giao dịch, cơ sở dữ liệu thị trường, hệ thống thành viên và kinh nghiệm vận hành thị trường cơ sở và phái sinh trái phiếu Chính phủ của Hàn Quốc.

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, đến nay, thị trường trái phiếu đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường về giao dịch, về thông tin và tiệm cận với tiêu chuẩn của các TTCK phát triển trên thế giới. Thị trường trái phiếu Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong số các thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Á năm 2013. Đạt được những thành quả trên không chỉ có sự nỗ lực của các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, mà còn có sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức quốc tế trong đó có Tổ chức hợp tác phát triển Đức - GIZ đã hỗ trợ về các vấn đề xây dựng cơ sở pháp lý cho thị trường, hoán đổi trái phiếu… Với sự hỗ trợ của Hàn Quốc, thị trường trái phiếu sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của nền kinh tế.

(Cẩm Tú)