Hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ phiên bản 2 có gì mới?

Trên nền phiên bản 1 được ứng dụng từ khi vận hành thị trường năm 2009, trong năm 2012, HNX đã áp dụng bổ sung Hệ thống đấu thầu điện tử, hệ thống giao dịch tín phiếu, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giao dịch và thông tin trái phiếu Chính phủ (TPCP) phiên bản 2 với khả năng đồng bộ hóa và tăng cường kết nối chặt chẽ giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Khai trương Hệ thống giao dịch Trái phiếu chính phủ điện tử phiên bản 2. Ảnh: HNX.Khai trương Hệ thống giao dịch Trái phiếu chính phủ điện tử phiên bản 2. Ảnh: HNX.

Đến nay, hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2 đã hoàn thiện và được đưa vào vận hành sau khi thử nghiệm kết nối và vận hành thành công với VSD và toàn thể thành viên thị trường.

Hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2 có các đặc điểm nổi bật như sau: Hoàn thiện các tính năng phục vụ cho hoạt động giao dịch bao gồm giao dịch đa thị trường (thị trường nợ công dài hạn và ngắn hạn), giao dịch đa tiền tệ (nội tệ và ngoại tệ), sửa giao dịch Repos lần 2, giao dịch Repos nhiều mã, các lệnh giao dịch tương lai giao ngay và mua lại (future outright, future repos)… Đáng chú ý là tính năng phòng vệ rủi ro trong giao dịch (credit line), giúp cảnh báo cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch vượt quá hạn mức, tránh được những sai sót trong thao tác giao dịch dẫn đến trường hợp phải hủy lệnh giao dịch. Internet Bond Trading System (Chatting) là một công cụ mới hỗ trợ thành viên thực hiện đặt lệnh, thống kê các lệnh đã thực hiện cũng như trao đổi thông tin, thảo luận tình hình thị trường giữa 2 thành viên, theo nhóm hoặc toàn thị trường.
 
Hệ thống thông tin được thiết kế đồng bộ trên cơ sở tích hợp Infobond, Bond Website, tập trung toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan tới thị trường trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, bao gồm các thông tin công bố của HNX và của thành viên, các dữ liệu lịch sử, báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên... Hệ thống thông tin cho phép thành viên thực hiện công bố thông tin điện tử, gửi báo cáo điện tử tới SGDCKHN và tạo công cụ cho các đối tượng khai thác và sử dụng thông tin trên thị trường. Trên cơ sở hệ thống thông tin và giao dịch, với mục đích tạo ra một chỉ báo có tính chính xác cao làm tham chiếu cho lợi suất trái phiếu trên thị trường, hướng tới phục vụ nhiều đối tượng tham gia như cơ quan quản lý, các tổ chức phát hành, các nhà đầu tư trên thị trường, Đường cong lợi suất – Bond Benchmark Yield Curve được tạo lập với vai trò định giá, tính lãi suất cho các công cụ thị trường nợ, chỉ báo các mức lãi suất theo các kỳ hạn chuẩn, đo lường, so sánh lợi nhuận trên kỳ đầu tư…
 
Toàn bộ thị trường đã sẵn sàng vận hành hệ thống vào ngày 18/03/2013, khi Thông tư 234/2012/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 28/12/2012 về Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương có hiệu lực chính thức.
 
(K.Huyền)