HNX công bố 87% doanh nghiệp kinh doanh có lãi

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính đến hết ngày 20/10/2014, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý III/2014 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC), 99% (tương ứng 206/208) doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính đúng hạn. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, 87% doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, giá trị lãi tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước, 13% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ, giá trị lỗ tăng 98,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 5/4/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực kể từ 1/6/2012.

Thông tư quy định đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) và người có liên quan.  

(P.Tú)