HNX công bố kết quả phân ngành DNNY năm 2013

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố hệ thống phân ngành phiên bản 1.0 đối với các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX (HaSIC), đồng thời công bố kết quả phân ngành cấp I, cấp II của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2013 tính đến thời điểm ngày 30/9/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

HaSIC là hệ thống được HNX xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống phân ngành Việt Nam (Vietnam Standard Industrial Classification 2007 - VSIC 2007), các khuyến nghị về gộp ngành của ISIC Rev. 4 và tham khảo nguyên tắc, phương pháp phân ngành của một số hệ thống phân ngành lớn trên thế giới như: ICB, GICS... Năm 2012, HNX đã công bố kết quả phân ngành các doanh nghiệp niêm yết trên HNX theo 11 nhóm ngành cấp I.

Hệ thống phân ngành HASIC căn cứ vào tiêu chí chính là doanh thu để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNY theo 3 nguyên tắc:

Nguyên tắc 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong 3 năm liên tiếp chiếm trên 50% tổng doanh thu bình quân của DNNY thì DNNY đó sẽ được xếp vào ngành cấp I duy nhất trong HaSIC tương ứng.

Nguyên tắc 2: DNNY không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân trong 3 năm liên tiếp chiếm trên 50% tổng doanh thu bình quân thì HNX áp dụng nguyên tắc “lấy từ trên xuống” để xếp DNNY vào 01 ngành cấp I duy nhất trong HaSIC.

Nguyên tắc 3: Các trường hợp tiêu chí doanh thu không xác định được hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DNNY, HNX sẽ kết hợp sử dụng các thông tin khác để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DNNY đó.

Để công bố định kỳ kết quả phân ngành HASIC cho các DNNY trên HNX năm 2013, HNX đã tiến hành các bước khảo sát phân ngành theo 5 bước đối với toàn bộ các DNNY trên Sở tại thời điểm khảo sát nhằm xác định doanh thu chính của doanh nghiệp (chiếm ≥ 50% & sử dụng phương pháp lấy từ trên xuống). Trên cơ sở đó, HNX phân chia các DNNY vào các ngành cấp II tương ứng với doanh thu chính của DNNY và lấy ý kiến phản hồi của DNNY về kết quả phân ngành đó trước khi HNX tổng hợp và công bố chính thức.

Việc để các DNNY tham gia vào quá trình phân ngành giúp HNX biết được quan điểm chính thức từ phía DNNY, đồng thời bản thân doanh nghiệp cũng xác định được vị thế của mình khi so sánh với các doanh nghiệp khác trên thị trường chứng khoán.

Kết quả phân ngành các DNNY năm 2013 của HNX đối với toàn bộ DNNY trên HNX tính đến thời điểm 30/9/2013 có 379 DNNY được phân ngành theo 11 ngành cấp I, trong đó có 357 DNNY được phân ngành đến cấp II. Có 6 DNNY chuyển ngành cấp I so với phân ngành năm 2012 là Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX), Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL), Công ty cổ phần Khai khoáng và Cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh (MAX), Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT), Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu (PMS), Công ty cổ phần Viwaseen Huế (VHH).

(Kim Liên)