HNX huy động thành công 7.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành

(eFinance Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 24/8, Sở này đã huy động được 7.800 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 13.041 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,70 - 7,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.000 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.721 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30 - 7,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.800 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

(PV)