HNX nâng cao nhận thức về quản trị công ty

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập HNX (tiền thân là HASTC), từ ngày 19-23/1/2015, HNX sẽ tổ chức Tuần lễ Quản trị công ty lần thứ nhất. Trong Tuần lễ này, HNX phối hợp FPTS tổ chức hội thảo với chủ đề: Tổ chức đại hội đồng cổ đông hiệu quả tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào các ngày 20/1 và 23/1.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Chương trình Tuần lễ Quản trị công ty 2015 được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức về quản trị công ty, thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch của HNX, hướng tới sự thay đổi về chất của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chương trình Tuần lễ QTCT dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng Quý với các nội dung chính xoay quanh các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, tập trung vào các vấn đề còn nổi cộm trong thực tiễn quản trị công ty hiện nay của các doanh nghiệp và giới thiệu một số thông lệ tốt về quản trị công ty đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới như: Tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông, lập Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng thông tin công bố và vai trò của báo chí, chất lượng báo cáo tài chính và IFRS,...

Chương trình mỗi Quý sẽ thiết kế nội dung từ 1-2 ngày làm việc với sự kết nối, tham gia của nhiều thành viên thị trường như công ty chứng khoán, đơn vị kiểm toán. Và để đáp ứng nguyện vọng tham gia của nhiều doanh nghiệp ở xa, chương trình sẽ được tổ chức liên tục nhiều đợt trong vòng 01 tuần lễ, tại 03 miền Bắc Trung và Nam để tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp ở nhiều nơi có thể bố trí thời gian tham dự.

Hội thảo Tuần lễ quản trị công ty lần thứ nhất tập trung vào việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông và lập Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững do các đại diện từ FPTS, HNX, và PWC chia sẻ kinh nghiệm.

(PV)