HNX ra mắt Hội đồng tư vấn quản trị công ty

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về Quản trị công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Theo đó, Hội đồng bao gồm nhóm các chuyên gia chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn, đưa ra ý kiến độc lập về các chương trình, hoạt động và các sản phẩm của các chương trình quản trị công ty cho các doanh nghiệp giao dịch tại HNX.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc thảo luận, lấy ý kiến công khai, kết luận theo ý kiến đa số thành viên (50% trở lên quyền biểu quyết đồng ý). Thành viên hội đồng gồm từ 5 đến 11 thành viên, là các chuyên gia độc lập, đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề của doanh nghiệp, đại diện cơ quan báo chí chuyên ngành, đại diện nhà đầu tư, và một đại diện cho Sở GDCK Hà Nội.

Hoạt động nâng cao chất lượng quản trị công ty đối với các doanh nghiệp đang giao dịch trên HNX đã được triển khai hết sức mạnh mẽ trong 5 năm nay trở lại đây. Đến nay, hoạt động này đã có nhiều bước phát triển cả về lượng và chất, đặt ra yêu cầu lớn hơn cho HNX trong việc xây dựng một chiến lược triển khai toàn diện và đồng bộ đối với các doanh nghiệp của HNX, mà trước hết là các doanh nghiệp niêm yết trên HNX. Vì vậy, việc ra đời của hội đồng tư vấn về quản trị công ty sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong việc nâng cao chất lượng doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đang giao dịch tại HNX.

Trong những năm vừa qua, HNX đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động nâng cao chất lượng quản trị công ty thông qua các hoạt động thúc đẩy quản trị công ty như tổ chức chương trình đánh giá CBTT và minh bạch cho các doanh nghiệp trên HNX;  phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình hội thảo đào tạo, nâng cao kỹ năng về quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết trên HNX; tổ chức các đoàn DNNY đi học tập kinh nghiệm QTCT, phối hợp với Công ty tài chính quốc tế (IFC) và HOSE đánh giá chất lượng quản trị công ty cho 100 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất trên TTCK; cung cấp sổ tay hướng dẫn CBTT cho các DNNY và xây dựng hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp (CIMS) và đào tạo CBTT cho các DNNY.

Từ năm 2013, chương trình đánh giá quản trị công ty đã trở thành hoạt động thường niên của HNX. Chương trình năm nay tiếp nối chủ đề CBTT và minh bạch đã khởi xướng từ năm 2013 có sự tham gia tư vấn và đánh giá của Hội đồng tư vấn QTCT HNX được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX cũng như các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn về Quản trị công ty Sở GDCK Hà Nội:

1.     Bà Vũ Thị Kim Liên – Chuyên gia độc lập, Chủ tịch Hội đồng;

2.     Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Biên tập, Báo Đầu tư chứng khoán – Bộ Kế hoạch đầu tư, thành viên;

3.     Ông Lê Song Lai – Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, thành viên;

4.     Ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng, Cục tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên;

5.     Ông Bùi Hoàng Hải – Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý phát hành, UBCKNN, thành viên;

6.     Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và CN Việt Nam, thành viên;

7.     Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc, Sở GDCK Hà Nội, thành viên.

(Kim Liên)