HNX sẽ triển khai hoạt động giao dịch của TTCK phái sinh trong quý 4/2016

Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc triển khai xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo văn bản này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức được giao tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của thị trường chứng khoán phái sinh (dự kiến sẽ chính thức hoạt động trong quý 3 - 4/2016) theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức triển khai 2 sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số dựa trên các chỉ số thị trường chứng khoán do các Sở Giao dịch Chứng khoán xây dựng và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Như vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đồng thời vận hành 4 thị trường bao gồm: thị trường niêm yết, thị trường UPCoM, thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh...

(PV)