HNX tổ chức hội nghị thành viên thị trường trái phiếu

Ngày 11/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ phối hợp với Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) và Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức “Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu quý IV/2013” tại HNX, với sự tham dự của các đại biểu là đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... và các tổ chức tài chính, 52 thành viên thị trường.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là hội nghị được tổ chức định kỳ, hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá lại công tác vận hành, phát triển thị trường trái phiếu giữa cơ quan quản lý, cơ quan vận hành và thành viên thị trường.

Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu quý IV/2013 được tổ chức đúng vào dịp HNX kỷ niệm 4 năm khai trương thị trường trái phiếu chính phủ, do đó hội nghị lần này sẽ tập trung vào các nội dung: Đánh giá hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ 04 năm; Định hướng triển khai kế hoạch phát triển hệ thống và sản phẩm mới đối với năm 2014; Giới thiệu về sản phẩm Bond Index; Thảo luận chung giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức thị trường và thành viên về các vấn đề liên quan đến công tác vận hành, phát triển thị trường trái phiếu chính phủ giữa cơ quan quản lý và thành viên thị trường.

(K.Hoa)