HNX tuyên dương 05 thành viên thị trường trái phiếu

Nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của thành viên trong việc tạo lập thông tin tham chiếu lợi suất trên thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP), Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã quyết định tuyên dương và khen thưởng các thành viên đã thực hiện tốt quy định chào giá và có lợi suất chào hợp lý, được đánh giá là tốt nhất dựa trên kết quả bình chọn của các thành viên thị trường. .

HNX tuyên dương 05 thành viên thị trường trái phiếu

Ngày 21/6/2013, trong khuôn khổ Hội nghị thành viên thị trường TPCP, Sở GDCK Hà Nội tuyên dương 05 thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động chào giá trên thị trường TPCP gồm:

1. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

4. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

5. Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam

(NTH)